Llatí a la cuina

 

Avui podem recordar algunes d’aquestes paraules:

 

 

colo, as, are: colar, filtrar

coquo, is, ere, coxi, coctum: coure, fer coure

dissolvo, is, ere, dissolvi, dissolutum: dissoldre

duco, is, ere, duxi, ductum: prendre

elixus, a, um : cuit a l’aigua

emina, ae, f : un mig sextari (0,272 litres); en grec hémine (mesura per a líquids i àrids)

frango, is, ere, fregi, fractum: trencar, fracturar

ignis, is, m: foc

 

 

* infero, fers, ferre, intuli, illatum: ofrenar (portar a taula)

   inferueo, uui, (bui): bullir; ferueo, bui: bullir

   inferuefacio, feci, factum: fer bulir

 

 

lac, lactis, n : llet

lactantia, ium, n: lactància

lentus, a, um: lent

liquamen, inis, n : líquic, suc

matiana mala (llatí parlat): maçana; poma que en francès és pomme

medium, ii, n : mig, centre

mel, mellis, n : mel

mitto, is, ere, misi, missum: usar de

modicus, a, um : moderat, raonable

pineus: pinyó de pi

nux, nucis, f : nou

oleum, i, n. : oli d'oliva

ovum, i, n : ou

passum, i, n: vi dolç, de panses

piper, eris, n. : pebre

pirum, i, n. : pera

purgo, as, avi, atum, are : netejar, treure

quasi : quasi

quinque: cinc

sextarius, a, um : un sextari (uns 55cl, mesura antiga))

tempero, as, are, avi, atum : mesclar

tero, is, ere, trevi, tretum : triturar

tres, tria : tres

 

 

Amb aquest menut vocabulari volem donar una primera visió entenedora del llatí com un fet cultural aplicat a la vida quotidiana per la qual cosa s’opina que el coneixement de lèxic de les llengües llatina i grega és molt útil per comprendre millor el català, el castellà, el francès (o qualsevol llengua romànica) puix que les paraules d'aquests idiomes provenen gairebé íntegrament d'aquelles llengües clàssiques i així els humanistes, els científics i els tècnics vénen, des de sempre, tot deixant-ne constància també en la fixació terminològica.

 

Toni Perulles i Rull