PUBLICACIONS DEL RENAIXEMENT

 

Escrit de l 'any 1999

Escrit de l'any 2000

Escrit de l'any 2000 més ampliat