Pàgina de dibuix tècnic per a primer d'ESO.

Página de dibujo técnico para primero de ESO.

El mètode que faig servir a primer d'ESO està inspirat al mètode "Gonzalo",(veure ressenya bibliogràfica) per a ensenyar a deduir les vistes d'una peça. A grans trets jo intento utilitzar diferents valors de grisos per a identificar cadascuna de les vistes, de forma que tant la mà que assenyala la posició de la observació com les superfícies que es veuen a aquesta posició en la perspectiva i en la vista resultant, són del mateix gris. Les superfícies corbes o que es troben obliqües a la zona d'observació s'omplen de color mitjançant un gradient. Totes les peces tenen una escala de ratlletes poden dibuixar-les doncs en una pauta o quadrícula. Les mides màximes són: alçada 5 unitats, amplada 8 unitats, i profunditat 5 unitats.

El método que uso en primero de ESO está inspirado en el método "Gonzalo", (ver reseña bibliográfica) para enseñar a deducir las vistas de una pieza. En grandes rasgos, se intenta usar valores de gris distintos para identificar cada vista, además la mano que señala la posición de la observación y las superficies que se ven en esta posición en la perspectiva y la vista resultante, son del mismo gris. Las superficies curvas o que se encuentran oblicuas a la zona de observación, se rellenan de color mediante un gradiente. Todas las piezas tienen una escala con rayas. Pueden dibujarlas pues en una pauta o cuadrícula. Las dimensiones máximas son: altura 5 unidades, anchura 8 unidades y profundidad 5 unidades.

 

De moment hi ha poques peces, vull posar més. De momento hay pocas piezas, deseo poner más.

PULSE AQUÍ PARA CARGAR UN MODELO DE LÁMINA.

FEU CLICK AQUÍ PER CARREGAR UN MODEL DE LÀMINA

  

Desitja tornar a inici?

¿Desea volver a inicio?