Victòria Oliu Subiranes

Professora de Matemàtiques de l'Institut de la Bisbal


Activitats Experimentals per la classe de Matemàtiques
Treball de la llicència d'estudis de l'Anton Aubanell
Gràcies Anton!

Web personal històrica
Recull de recursos per les classes
Disseny de Webs ( 1997/--)

DreamWeaver (2000/2006)
Curs D98 de Pàgines Web (2001/02)
Curs D99 de Flash (2001/02)
Curs D108 de JavaSript (2002/03)
Geometria amb WIRIS (estiu 2002)
Activitats amb Cabri-Géomètre i amb GeoGebra (2002/--)
Recull d'activitats amb Wiris (2003/2006)
Aprendre amb Moodle i aprendre Moodle (2004/05)

Activitats amb GeoGebra (2005/--)
Campus Virtual de l'IES la Bisbal (2005/--)
(cursos de matemàtiques en Moodle)

Copies de seguretat cursos en Moodle (2008/--)

Treball de llicència: "Itineraris de Matemàtiques: recobriment curricular amb seqüències didàctiques per a les aules digitals de secundària" (2010/11)
(empaquetar itineraris i activitats de Matemàtiques en formats digitals estàndard per a entorns virtuals d'aprenentatge)
voliu@xtec.cat

Alguns Drets Reservats
Els continguts d'aquesta web estan sota una
llicència Creative Commons,
si no s'especifica el contrari.

Què és Creative Commons?