Mapa de la Web
Activitats de Geometria a l'ESO amb WIRIS
DIVIDIR UN SEGMENT EN PARTS IGUALS
AMB REGLE I COMPÀS
 
En obrir-se aquesta pàgina obtenim quatre taulers gràfics Amb el procediment seguit per dividir un segment en 5 parts iguals.


La calculadora de l'edu365 i les seves possibilitats gràfiques, aplicades a la didàctica de la geometria a l'ESO.


Material necessari: full o quadern quadriculat, llapis, regle, esquadra i compàs.

Títol: Dividir un segment en 6 parts iguals.

Aquesta activitat consisteix en el següent:

Primera part: observa i manipula els taulers gràfics. Si no veus els taulers gràfics, torna a recarregar la pàgina.

Segona part: en el full quadriculat dibuixa un segment de longitud 10 cm i segueix el procediment vist en els taulers gràfics per dividir aquest segment en 6 parts iguals. Descriu, en paraules, cada pas seguit.

Finalment, mostra la feina al teu professor o professora, quan t'ho demani.

Llista d'activitats