Mapa de la Web
Activitats de Geometria a l'ESO amb WIRIS
GIR D'ANGLE I CENTRE DONATS
 
En obrir-se aquesta pàgina obtenim un tauler gràfic interactiu on podràs veure el resultat de diferents girs d'angle que tu podràs escollir, amb centre en l'origen de coordenades, i aplicats a un quadrilàter vermell que podràs modificar.


La calculadora de l'edu365 i les seves possibilitats gràfiques, aplicades a la didàctica de la geometria a l'ESO.


Material necessari: full quadriculat, llapis, regle i esquadra.

Títol: Gir de 90º amb centre en un punt donat.

Aquesta activitat consisteix en el següent:

Primera part: observa i manipula el tauler gràfic. Si no veus el tauler gràfic, torna a recarregar la pàgina.

Segona part: en el full quadriculat, escriu el títol de l'exercici i dibuixa un triangle escalé i marca un punt exterior al triangle (el que tu vulguis, mentre sigui exterior). Dibuixa el triangle girat 90º amb centre en el punt marcat anteriorment.

Finalment, mostra la feina al teu professor o professora, quan t'ho demani.

Llista d'activitats