Mapa de la Web
Activitats de Geometria a l'ESO amb WIRIS
HOMOTÈCIA AMB CENTRE EN UN PUNT I RAÓ DONADA
 
En obrir-se aquesta pàgina obtenim un tauler gràfic interactiu on podràs modificar els punts i veure el resultat de diferents homotècies.


La calculadora de l'edu365 i les seves possibilitats gràfiques, aplicades a la didàctica de la geometria a l'ESO.


Material necessari: full o quadern quadriculat, llapis i regle.

Títol: Homotècia amb centre en un punt i raó 1.5.

Aquesta activitat consisteix en el següent:

Primera part: observa i manipula el tauler gràfic. Si no veus el tauler gràfic, torna a recarregar la pàgina.

Segona part: en el full quadriculat escriu el títol de l'activitat i dibuixa un polígon de cinc costats i un punt exterior al mateix. Tot seguit dibuixa el polígon homotètic del primer amb centre en el punt i raó 1.5.

Finalment, mostra la feina al teu professor o professora, quan t'ho demani.

Llista d'activitats