Mapa de la Web
Activitats de Geometria a l'ESO amb WIRIS
TEOREMA DE TALES
 
En obrir-se aquesta pàgina obtenim un tauler gràfic interactiu on podràs llegir i verificar el Teorma de Tales.


La calculadora de l'edu365 i les seves possibilitats gràfiques, aplicades a la didàctica de la geometria a l'ESO.


Nota: En aquesta activitat es demana que comprovis que dues raons són iguals. Pots utilitzar la calculadora per fer les operacions: http://calculadora.edu365.com

Material necessari: full de paper, llapis, regle i esquadra per fer rectes paral·leles.

Títol: Teorema de Tales

Aquesta activitat consisteix en el següent:

Primera part: observa i manipula el tauler gràfic. Si no veus el tauler gràfic, torna a recarregar la pàgina.

Segona part: escriu en el full el títol de l'activitat. Fes un dibuix semblant al que ara pots veure en el tauler gràfic. Escriu sobre els segments corresponents les mides que veus en el tauler. Escriu una de les proporcionalitats possibles i calcula els dos quocients comprovant que donen el mateix resultat. Escriu al final el resultat del quocient.

Finalment, mostra la feina al teu professor o professora, quan t'ho demani.

Llista d'activitats