Jocs d'Atzar

Icona iDevice Introducció
 daus i fitxes

L’Anna i en Bernat juguen a daus. Cada un d’ells comença amb nou punts (nou fitxes). L’Anna escull senars i en Bernat parells. Tiren el dau. Si surt un 1, un 3 o un 5, l’Anna agafa 1, 3 o 5 punts d’en Bernat. Si surt un 2, un 4 o un 6, és en Bernat qui agafa 2, 4 o 6 fitxes a l’Anna. La partida s’acaba quan un d’ells es queda sense punts.

És equitatiu aquest joc? Creieu que un dels dos te avantatge? Perquè?


Icona iDevice Objectius
  • Entendre la probabilitat com una assignació de números compresos entre 0 i 1, per casos simples i equiprobables i relacionant la probabilitat amb la tendència (o el límit) de les freqüències relatives.
  • Ordenar qualitativament els esdeveniments des de l’esdeveniment impossible al segur, passant pel probable.
  • Recollir, enregistrar i tabular dades. Fer representacions gràfiques i analitzar resultats, llegint i interpretant les dades presentades en taulers i gràfics.
  • Entendre la diferència entre freqüència relativa i probabilitat, especialment en el cas dels daus.

 


Icona iDevice Desenvolupament

Treballareu per parelles i fareu quatre activitats:

A) "Parells i senars"

B) "Altres daus i ruletes" (opcional)

C) "La suma de dos daus"

D) "El producte de dos daus" (opcional)

Cal treballar amb daus reals, paper i boli.

Cal enregistrar per escrit els resultats de les experiències en els fulls corresponents:

Full 1, Full 2 i Full 3.

El professor/a imprimirà i repartirà còpies d'aquests fulls, tantes com sigui necessari.

Cal argumentar per escrit de manera raonada, basant-vos en les dades obtingudes, totes les preguntes i reflexions que se us van plantejant.

Per això, és també necessari que el professor/a imprimimeixi el Guió de l'alumne en pdf, almenys un exemplar per a cada dos alumnes (10 pàgines).

Es poden fer càlculs i gràfics amb un full programat:

experiment_a2.xls i experiment_c5.xls

 

Al final de l'activitat lliurareu al vostre professor/a el guió escrit i les taules amb les dades enregistrades.

 

Els càculs i gràfics fets en els fulls de càlcul els podreu enviar en una tasca Moodle, si el professor us ho demana.

 

Temporització: Quatre hores de classe. Per l'activitat A i C segurament necessitareu dues hores de classe per cada una d'elles. Les activitats B i D les podreu fer o acabar a casa, si us ho indica el vostre professor/a.

 

 


Aquesta paquet SCORM forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

Acitivitats basades en el capítol 1 del llibre "L'Estadística en el vostre món", editat per l'ICE de la UAB. http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/3107

 

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Jocs d'Atzar