FENÒMENS OSMÒTICS I

     (En teixits vegetals)

     L'Òsmosi és el procés pel qual es produeix el pas del dissolvent entre dues solucions de diferent concentració, sempre a través d'una membrana semipermeable. Aquesta impedeix el pas del solut.

     Les membranes de les cèl·lules vegetals i animals, actuen com a tals, i , per tant, permeten els estudis dels fenòmens osmòtics de la turgència (inflor dels teixits i cèl·lules) i plasmòlisi (els teixits i les cèl·lules, en perdre aigua, es desinflen) 

     L'aigua, pel fenomen de l'òsmosi, passa del lloc on hi ha menys concentració de sals (dissolució diluïda) a la que n'hi més (dissolució concentrada), per així intentar arribar a un equilibri entre el medi intern de les cèl·lules i l'extern.

     En aquest exercici pràctic, intentarem veure aquests fenòmens de la turgència i de la plasmòlisi en els teixits d'origen vegetal, com és el cas de la pastenaga.