Figures tradicionals disponibles:

Construcció animada en Flash de la capsa de paper.Construcció animada del joc del cel i l'infern.

Construcció animada en Flash de l'Avió-oreneta.Construcció animada en Flash del vaixell de paper.

Construcció animada en Flash del vas de paper.Construcció animada en Flash de l'ocell de paper.