Núvols

Imatges de diferents tipus de núvols

L’aigua que forma part dels rius, llacs, bassals i, sobretot, de la mar s’evapora contínuament, a un ritme que depèn de la seva temperatura i de la humitat relativa de l’aire. També entra vapor d’aigua a l’aire a través de la transpiració de la vegetació. El vapor ingressat a l’aire es va estenent, però és tan transparent com l’aire mateix i no es fa gens visible, encara que se n’acumuli molt.

La manera més habitual de fer pluja és el refredament de l’aire: una certa quantitat de vapor d’aigua, si la temperatura baixa prou, no cap dins l’aire, per tant, s’ha d'eliminar i ho fa per condensació, de manera que torna a l’estat líquid (o al sòlid).
1.-El refredament es pot produir localment o per ascens.

2.-El vapor d’aigua necessita un suport per condensar-se en aigua líquida (o gel). Aquest suport poden ser superfícies sòlides extenses (com en el cas de la rosada o gebrada) o micropartícules (nuclis de condensació: cristalls de sals, pols, etc., sempre presents). Entorn dels nuclis es formen minúscules gotes de núvol, líquides (o sòlides), tan petites que no poden caure.
3.-El que fa visibles els núvols és la seva aigua líquida o sòlida, no el vapor.
4.-Si el procés continua, les minúscules gotes (o cristalls) de núvol s’agrupen i creixen, fins a ser prou grans com per vèncer la resistència de l’aire i caure: això és la pluja (o la neu).

Els núvols tenen diferents formes segons el mecanisme amb què es formen i la composició (predomini d’aigua o de gel).

Classifiquem els núvols...

 

Si són...

Els hem d’anomenar...

 

com cotó fluix

Cúmulus
 

llargaruts i fan capes

Estratus
 

com rissos de cabells

Cirrus
 

grans i grisos plens de pluja

Nimbus

 

Núvols amb nom i llinatges

Núvols estratificats en capes

Altitud

Composició

Tipus de núvols Observacions
Núvols alts
6.000 m o més
Cristalls de gel
Cirrus

Prims, com filaments o plomes. No provoquen precipitació. Es formen per ascens de l’aire a capes altes. La forma pot ser deguda al vent.

Cirrostratus
Capa llisa que pot cobrir el cel sencer i tenir un gruix d’un parell de milers de metres. Són relativament transparents, de manera que el Sol o la Lluna es poden veure a través seu. Poden formar halo.
Cirrocúmulus
Prims i sedosos, però amb petits arrodoniments més densos. Núvols individuals molt petits i similars. No produeixen precipitació. Es formen per convecció i inestabilitat interna, normalment a partir de cirrus i
cirrostratus.
Núvols mitjans
2.000 – 6.000 m
Gotes d’aigua i cristalls de gel.
Altocúmulus
Poden aparèixer bandes paral·leles o masses rodones, una part de les quals es presenta ombrejada.
Altostratus
Llisos, blancs o grisos. Poden formar corona. Aspecte d'un vel dens, estriat i fibrós, d'un color gris o blavenc. Capa de núvols sense ombres pròpies. El sol els atravessa dèbilment. Poden ocasionar pluges..
Nimboestratus
Són llisos i obscurs (pel gran gruix) i van acompanyats de precipitacions.
Núvols baixos
Fins a 2.000 m
Gotes d’aigua
Estrato-cúmulus
Són una capa baixa plena de grums. El color varia des del gris clar a l’obscur, tenen formes arrodonides amb espais a través dels quals es veu el cel clar.
Estratus
Capa llisa, baixa, a vegades fragmentada irregularment, sense grums arrodonits definits.
Núvols de desenvolupament vertical
La dimensió vertical és igual o fins i tot major que la dimensió horitzontal.
Gotes d’aigua
Cúmulus
Semblen boles de cotó amb la base plana i els contorns definits.
Gotes d’aigua per baix i cristalls de gel per dalt
Cumulo-nimbus
Torres amb base plana i obscura a baix nivell, però que s’enfilen fins a gran altitud. Vénen acompanyats de fortes precipitacions.