L'Onze de setembre de 1714 a Barcelona

El contingent de Felip V, format per més de 20 mil homes, arribà a Barcelona el 25 de juliol de 1713. La ciutat només comptava per a la seva defensa amb poc més de cinc mil homes. Davant de forces tan desiguals i sense possibilitat de cap ajut, era previsible el desenllaç. Barcelona, però, es preparà per a resistir el setge fins al final.

En aquesta resistència la Coronela -la milícia dels gremis- tingué un paper molt destacat. La milícia gremial reuní més de la meitat dels efectius que defensaren la ciutat, agrupant-los en sis batallons i quaranta-vuit companyies, que es distribuïren al llarg del perímetre emmurallat. Cada companyia constava d'individus d'un mateix gremi, i si els efectius resultaven escassos, s'agrupaven dos o tres gremis.

L'11 de setembre de 1714, després de més d'un any de setge i d'haver resistit bombardejos i assalts, la ciutat caigué davant l'atac generalitzat de les tropes felipistes, que mobilitzaren a 35 mil homes. Després de deu hores d'intensa batalla, els atacants només aconseguiren trencar les línies en alguns punts, i foren continguts en la major part del front. Al final, però, no podent més, la ciutat capitulà.
 


Veure vídeo