Característiques del Franquisme
- Inicialment, fou un sistema de poder d'excepció de l'oligarquia agrària, financera i industrial, emparentat amb les causes i objectius del feixisme, però amb profundes arrels en el tradicionalisme catòlic i conservador hispànic.

- Dotà l'Estat d'una administració totalitària basada en l'existència d'una ideologia oficial -el nacionalsindicalisme-, d'un partit únic -Falange Española Tradicionalista y de las JONS- i d'un cap que concentrà tots els poders.

- Mantingué el control dels mitjans de comunicació, una forta intervenció en la producció i el treball i forçà la desaparició política i fins i tot física dels dissidents, tot amb l'objectiu d'unificar políticament, econòmica i social l'Estat.

"Ha llegado Espanya" (Morell, 1939, Espanya)

Espanya franquista

Menú