L'anàlisi d'una escultura
A partir de les imatges que se't presenten i de les informacions de què disposes en llibres, cal omplir l'esquema següent per a cada escultura:

1. Documentació general:
1.1. Què és? Nom de l'estàtua o grup escultòric.
1.2. Què s'hi veu?
1.3. Quan es va fer? Cronologia.
1.4. Qui en va ser l'autor?
1.5. On es troba o es trobava?
1.6. Quin era el context polític, social, econòmic, cultural, etc., del moment?

2. Anàlisi formal:
2.1. Com és l'estàtua o grup escultòric?
2.2. Aspectes diversos:
2.2.1. Material utilitzat?
2.2.2. Tècnica escultòrica?
2.2.3. Forma. Dimensions.
2.2.4. Tipologia.
2.2.5. Cromatisme?
2.2.6. Expressa moviment, repòs, força..?
2.2.7. Com es disposen les parts de l'escultura?
2.2.8. Estil.
2.2.9. Quines diferències i semblances presenta aquesta obra respecte d'altres del mateix indret i/o període?

3. Interpretació:
3.1. Quin tema és?
3.2. Amb quina finalitat es va fer? Quina funció compleix?
3.3. Quins elements de l'imaginari de l'època tradueix?
3.4. Qui encarregà l'obra?
3.5. A qui s'adreçava l'obra?
3.6. Símbols.
3.7. Quines influències artístiques s'hi poden observar?
3.8. Obra figurativa o no?
3.9. Comunica sensació de força, seguretat, dinamisme, inestabilitat, estabilitat?

4. Conclusions.

"El partit" (Arno Breker, 1939, Alemanya)

Exercicis

Menú