Progrés demogràfic i cultural


Barcelona esdevingué una ciutat populosa per a aquell temps. El nombre d'habitants positius era de 92.385, que amb eclesiàstics, tropa, asilats i forasters, arribaven a 111.410. La barriada més poblada continuava sent la de Santa Maria, ara amb la Barceloneta (33.244); i la menys poblada, la del Tàber (14.946), a causa dels grans edificis.
Els menors de 16 anys representaven el 27'5% del total.
 
habitants veïns cases famílies artesans jornalers criats pagesos fabricants comerciants clergues estudiants renda carrers places
92.385 20.000 10.277 20.180 5.000 4.500 3.700 2.180 600 320 2.200 4.850 5.420 380 30

El teatre ja funcionava: s'hi feia òpera, ballet o comèdia.
Actuaven tres acadèmies, alguns dels convents grans tenien la seva biblioteca semipública.
Hi havia un jardí botànic.
La junta de comerç sostenia una Escola de Nàutica i una altra de Dibuix. Culturalment s'iniciava una revifalla.