El primer cens


Segons el fogatge de 1378 -que vou pròpiament el primer cens de Catalunya-, el caseriu del circuit comptava 7.651 focs; i la rodalia altres 503, que feien un total de 8.134 focs per al Barcelonès. El nombre d'habitants pot calcular-se en uns 38.250 per a la ciutat i uns 2.500 per a la rodalia.

Les refetes, repetides rera de cada epidèmia, a la ciutat, li vénen de l'afany pels afers sense gaire mirament al risc, de mercaders i navegants; de la dedicació al treball dels menestrals i de l'obertura política internacional del rei Pere el Cerimoniós, per bé que a les seves darreries perjudicà l'economia del país i sobretot la de Barcelona.