Ajustaments demogràfics


El recompte de cases del 1719, després de la guerra, donà 5481 cases amb 33.382 habitants taxables. La mitjana de 6,2 que en resulta, superior a 5, que s'estima com a mòdul normal per a l'època, ja indica prou el rellogament, així com l'existència de cases no taxables. La màxima concentració demogràfica era a les barriades de Santa Maria, de Sant Cugat i de Sant Pere.