Bibliografia:

AADD. Història de Catalunya. Vols. 1,2 i 3. Barcelona: Salvat, 1982.
Balañá, P. Els musulmans a Catalunya. Sabadell: Auga, 1993.
Reynal, R. Abú-Bequer, el tortosí. La Catalunya sarraïna. Barcelona: Graó, 1987.
Reynal, R. Visigots i musulmans. Barcelona: Barcanova, 1995.
 

Videografia:

L'Islam a Catalunya (Dep. Ensenyament, 2001)
 

Filmografia:

Daniya, jardí de l'harem (C. Mira, 1987)
 

Discografia:

Al Tall-Muluk El Hwa. Xarq al-Andalus (RNE)
 

Enllaços:
 

 Museu de la Noguera
 WebIslam
 La decoració a l'art islàmic
 Catalunya islàmica
 El nostre Islam i Catalunya
 Tortosa musulmana
Moriscos
 L'Espanya musulmana
 El llegat andalusí
 Arquitectura andalusí
 Fou una invasió?
 al-Andalus
 La població andalusí. Cognoms
Menú