El 19 de juliol de 1936


A Barcelona, cap a a les quatre de la matinada del diumenge, diverses columnes militars (rebels) sortiren de les casernes de Pedralbes, dels carrers de Girona, de Tarragona, de St.Andreu i de l'Avinguda d'Icària, i s'adreçaren cap al centre de la ciutat amb l'ordre de prendre els centres de comunicacions i els edificis oficials.

Les forces de l'ordre públic de la Generalitat catalana i la guàrdia civil ja havien estat informades. També els dirigents dels partits i sindicats obrers. En un pis del carrer de Pujades del Poblenou, els màxims dirigents anarcosindicalistes a Catalunya (Durruti, els Ascaso, Jover...) decidiren de fer front a l'aixecament feixista. Sonen les sirenes de les fàbriques. Camions plens d'homes fent onejar banderes de la CNT-FAI i llançant crits i consignes, es dirigiren cap a l'Av.Icària, les Drassanes i el centre.

Els rebels trobaren una enèrgica resistència per part del moviment obrer, els republicans i les forces d'ordre que es manteniren lleials al govern legítim de la República. L'arribada del general Goded procedent de Mallorca per a dirigir l'alçament dels militars i de la dreta no alterà el rumb dels combats al carrer. Les forces republicanes i llibertàries controlaren i sofocaren els diferent punts en què els sublevats s'hi havien fet forts, i a les set de la tarda Goded i tot el seu Estat Major es rendiren.

La derrota de la sublevació militar desfermà un poderós moviment revolucionari. En els dies que seguiren, les forces populars prengueren les casernes i arrabataren les armes als militars que es rendien. La situació resultà incontrolable. En aquest ambient de passions desfermades alguns aprofitaren per cremar esglésies, saquejar i perseguir als clergues i gent conservadora i de dretes, molts dels quals resultaren morts.

La Generalitat republicana intentà posar fre a aquests desordres, aconseguint-ho només en part. El dia 21 es formà un Comitè Central de Milícies Antifeixistes, format per representants d'organitzacions sindicals i partits obrers i republicans, que assumí cert podeu executiu. La guerra civil contra Franco havia començat. Per als anarquistes, també hi havia començat la revolució social: guerra i revolució.