Mediateca

 

 

 

Bibliografia:

DD.AA. Història de Catalunya. Vol. 6. Barcelona: Salvat, 1978.

DD.AA. Història de la cultura catalana. Vol. 8. Barcelona: Eds. 62, 1997.

Vallès, E. Història de Catalunya en imatges (1888-1931). Barcelona: Eds. 62, 1977.

 

Videografia:

Catalunya, anys 20 (SMAV-Dep.Ensenyament, 2001).

L'herència del xarleston (TVC, 2001. Sèrie).

Anys decisius del sindicalisme a Catalunya. Sèrie Imatges i fets dels catalans (ICC-SCP, 1979).

Gent i paisatge de Catalunya, 1926 (Dep.Cultura, 1995).

La verdad sobre el caso Savolta (A.Drove, 1979, llargmetratge).

 

Enllaços:

Base documental d'història contemporània de Catalunya

Història de Catalunya

 

Menú