Mediateca
Bibliografia:

- AA.DD. Història de Barcelona. 11 vols. Barcelona: Enciclopèdia Catalana-Aj.Barcelona. 1991.
- AA.DD. Història de Barcelona.2 vols. Barcelona: Aedos. 1975.
- AA.DD. Passat i present de Barcelona. Materials per a l'estudi del medi urbà.3 vols. Barcelona: ICE-UB. 1985.
- AA.DD. Guia d'arquitectura de Barcelona.Barcelona: Col.legi d'Arquitectes-Aj.Barcelona. 1988.
- AA.DD. El Pla de Barcelona i la seva història.Barcelona: Eds.de la Magrana-IMH (Aj.Barcelona). 1984.
- Castellar, J. Barcelona. La historia. Barcelona: Eds.de 1984. 2002.
- Duran i Sanpere,A. Barcelona i la seva història.2 vols. Barcelona: Curial. 1973.
- Fabre,J-Huertas,J.M. Tots els barris de Barcelona. Barcelona: Eds.62. 1980.
- Fabre, J-Huertas, J.M. Barcelona: Memòria d'un segle. Barcelona: Aj.BCN, 2001.
- García,A-Guàrdia,M. Espai i societat a la Barcelona pre-industrial.Barcelona: Eds.de la Magrana-IMH (Aj.Barcelona). 1986.
- Hernández,X. Barcelona. Història d'una ciutat. Barcelona: Llibres de l'Índex. 2001.
- Hughes, R. Barcelona. Barcelona: Anagrama. 2002.
- Luri,G-Marzal,J. Barcelona, l'aventura d'una ciutat. Breu història de Barcelona en còmic.Barcelona:Eds.Junior-Grijalbo-Mondadori-Aj.Barcelona. 1991.
- Roig, J.L. Historia de Barcelona. Barcelona: El Periódico-Aj.Barcelona. 1995.
- Sánchez, A.-Pomés, M. Historia de Barcelona. De los orígenes a la actualidad. Barcelona: Ed.Óptima. 2001.
- Sobrequés, J. Barcelona. Aproximació a vint segles d'història. Barcelona: La Busca eds. 1999.
- Sobrequés, J. Història de Barcelona. Barcelona: Rosa dels vents. 2008.

Altres materials didàctics:

Jocs de simulació:

Muntanyola,J: L'Onze de Setembre del 1714. Barcelona: Altafulla. 1984.
Grup Puig Cardener: Construir una catedral Barcelona: Graó. 1989.

Retallables:

La ciutat de paper (edificis diversos).

Sortides:

- Museus de Barcelona.
- Monuments.
- Barcelona modernista.
- Barcelona industrial.
- Barris.

Videos:

- Itineraris de Barcelona: Barcino, ciutat romana (IDEP-Dep.Ensenyament, 1984). 21'
- L'empremta romana a Catalunya (Caixa de Barcelona, 1988). 21'
- Jaume I: un rei, una crònica (Dep.Cultura-Dep.Ensenyament, 1992). 26'
- L'Onze de Setembre (Dep.Ensenyament, 1991). 22'
- La Barceloneta: un model urbanístic del segle XVIII (Videografia-Dep.Ensenyament, 1984). 15'
- La Renaixença (Dep.Ensenyament, 1994). 12'
- Sant Pau del Camp (Dep.Cultura, 1987). 7'
- El gòtic: a la recerca de la llum (Dep.Cultura-Dep.Ensenyament1993). 24'
- El Museu Monestir de Pedralbes (Aj.Barna.-Generalitat, 1990), 33'
- El Palau de la Generalitat (Dep.Ensenyament, 1996). 15'
- El Palau Moja (Dep.Cultura, 1985). 20'
- El Palau Marc (Dep.Cultura, 1984). 15'
- Gaudí: naturalesa i geometria (Dep.Ensenyament, 1986). 12'
- La Barcelona modernista (Dep.Ensenyament, 1996). 27'
- El Palau de la Música Catalana ((Dep.Ensenyament, 1995). 15'
- Mirar la ciutat: l'Eixample de Barcelona (ICE-UAB, 1987). 32'
- El Gran Teatre del Liceu (Dep.Ensenyament, 1993). 30'
- La transformació d'una ciutat (Fundació Barcelona Olímpica, 1992). 5'
- Barcelona: dos mil anys d'història (Dep.Ensenyament, 1997). 27'

Llargmetratges amb Barcelona com a escenari:

Apartado de correos 1001 (J.Salvador, 1950)
Hay un camino a la derecha (F.Rovira-Beleta, 1953)
Escuela de periodismo (J.Pascual, 1956)
Los tarantos (F.Rovira-Beleta, 1960)
Young Sánchez (M.Camús, 1963)
La ciutat cremada (A.Ribas,1976)
Victòria (A.Ribas, 1983)
Barrios altos (J.L.Berlanga, 1987)
Bar-cel-ona (F.Llagostera, 1987)
La ciutat dels prodigis (M.Camus, 1998)