Anàlisi d'un edifici fabril:
 

A partir dels edificis que vegis  i de les informacions de què disposes en llibres, cal omplir l'esquema següent per a cada edifici:

1. Documentació general:
1.1. Què és? Nom de l'edifici.
1.2. Què s'hi veu?
1.3. Quan es va fer? Cronologia.
1.4. On es troba o es trobava?
1.5. Quin era el context polític, social, econòmic, cultural, etc., del moment?
1.6. Qui en va ser l'arquitecte (-es)?

2. Anàlisi formal:
2.1. Com és l'edifici?
2.2. Aspectes diversos:
2.2.1. Materials utilitzats.
2.2.2. Tractament del mur.
2.2.3. Sistema constructiu.
2.2.4. Elements de suport.
2.2.5. Elements suportats.
2.2.6. Espai interior.
2.2.6.1. Distribució bàsica de l'espai.
2.2.6.2. És un espai unitari o fragmentat?
2.2.6.3. Com és la il.luminació? D'on procedeix?
2.2.6.4. Ornamentacions?
2.2.7. Espai exterior.
2.2.7.1. Descriure-hi les ornamentacions.
2.2.8. Què caracteritza l'estil?
2.2.9. Quines diferències i semblances presenta aquest edifici respecte d'altres del mateix
indret i/o període?

3. Interpretació:
3.1. Quin tipus d'edifici és? El seu caràcter.
3.2. Amb quina finalitat es va construir? Quina funció compleix?
3.3. Qui encarregà l'obra?
3.4. A qui s'adreçava l'edifici?
3.5. Quines influències artístiques s'hi poden observar?

4. Conclusions.