ART I SOCIETAT

L'art és considerat com
el floriment sempre imprevisible,
però condicionat per l'ambient i
per una complicada combinació de premisses econòmiques i socials.

L'art de cada país i de cada temps obeeix a la mentalitat de les classes socials que el paguen. Fins al segle XX, l'artista s'adapta a l'ambient social i ideològic en què viu, que és el de les minories que li paguen.

Les arrels socials de l'art és el que constitueix el tema d'aquesta Web.
 

Per poder fer el viatge
                            al llarg de la història,
                                                                          cal entrar
                                                                                                              al forat del temps...  menú

Text i disseny: Xavier Ripoll
 

Índex