Cal cercar després de la Revolució Francesa i del Règim napoleònic l'expressió d'una inquietud, a la vegada que la repulsa envers una existència prosaica i aburgesada. Encara que durant el darrer terç del segle XVIII es desenvolupa el prerromanticisme literari i musical, es considera que el romanticisme és el moviment cultural que s'estén per Europa durant la primera meitat del XIX, conreat per la burgesia. Aquesta es mou entre dos pols contraposats: la llibertat i l'ordre. La burgesia exigeix llibertat per a expressar les seves idees, per a organitzar els seus negocis i per a intervenir a la vida política; però també vol ordre per a protegir la propietat privada i evitar els conflictes que puguin perjudicar-los econòmicament. La burgesia limità el poder reial. Cal distingir entre liberals moderats (defensaven que la sobirania rau a les Corts i el rei, i acceptaven el sufragi censitari) i progressistes (defensaven la sobirania nacional i l'ampliació del sufragi).
Les forces lliberals -hereves de la Revolució Francesa-, oprimides per l'absolutisme, provocaren diversos aixecaments. Pel que fa als nacionalismes, hi ha de dos tipus: el centrípet, que buscava la reunificació nacional sota un Estat (Alemanya i Itàlia);  i el centrífug, que buscava l'alliberament de nacions sotmeses per un imperi (Grècia, Hongria, Balcans).
Esdevé una evolució de les idees al compàs dels progressos científics.  De gran transcendència és la renovació de la universitat com a centre d'ensenyança i d'investigació. Neix la figura del savi, que rep el suport institucional.
El pensament filosòfic de fons romàntic, subjectiu i pessimista, aviat fou superat pel positivisme de Comte, que considera la necessitat ineludible de basar-se en la dada científica per a aconseguir el progrés tècnic.