El romanticisme és un ampli moviment cultural que exalta l'individualisme, els caràcters nacionalistes i la llibertat d'inspiració. A l'art, es caracteritza pel retorn cap a l'arquitectura medieval (neogòtic) i cap a les formes dramàtiques en escultura i pintura. Mentre que l'art neoclàssic es dirigia a la raó, el romàntic crida a la imaginació, a la sensibilitat. Prefereix allò indefinit de contorn imprecís, la penombra a la claredat, el misteri a l'evidència. Els neoclàssics cercaven els seus temes en l'Antiguitat; els romàntics s'inspiren en l'Edat Mitjana i en el mediterrani exòtic. La reacció no sols s'adverteix en els temes, sinó també en les formes i en les tècniques. El color triomfa sobre la línia, el clarobscur apaga la fredor neoclàssica.
L'escultura significa l'eliminació progressiva dels temes clàssics, per a cercar un major naturalisme, sobre  temes d'història nacional o de la vida senzilla. S'hi reflecteix sentiment, així com moviment i proporcions colossals.
Com en la literatura és en la pintura on més clarament es veu el nou estil: violents contrastos de color, moviment de les figures i sentiment tràgic. El paisatge cobra nova importància. Hi destaquen Géricault, Delacroix, Constable, Turner, Madrazo, Alenza, Lucas...