GLOSSARI
 

ECLECTICISME: Permet a l'artista combinar en una mateixa obra estils diversos.
LIBERALISME: Doctrina i sistema que defensen la llibertat política i econòmica. Es parteix del reconeixement de la llibertat com a dret per a tots els homes. Amplià la idea del dret a la llibertat de la persona al dret a la llibertat de la col.lectivitat històrica nacional. Es defèn l'existència d'un govern constitucional, la divisió de poders, la igualtat davant la llei, i la llibertat d'opinió.
NACIONALISME: Sentiment cultural i polític que considera la necessitat de cada nació (entitat històrica) constitueixi un Estat propi, basant-se en les característiques comunes, dels homes i dones que formen un poble o nació: tenen la mateixa llengua i les mateixes lleis; els seus avantpassats han viscut junts durant segles, i ells mateixos tenen consciència de formar part d'un grup humà.
SUFRAGI CENSATARI: Només es concedia el dret de vot als qui gaudien de certa posició econòmica. Sistema defensat pels liberals moderats, amb el suport de la gran burgesia antiproletària.
SUFRAGI UNIVERSAL: Tothom té dret a votar i a participar en la vida política. Sistema defensat pels liberals democràtics i radicals, representats per les classes mitjanes i populars.