A mitjan segle XIX, el positivisme va donar lloc a una nova sensibilitat artística que es concretà en el realisme. Escriptors i artistes denunciaren els problemes que acompanyaven a la revolució industrial. Abandonaren el seu món intern i es traslladaren a la realitat que contemplaven. L'artista feia l'anàlisi objectiva d'allò que tenia en front seu. Els problemes socials, la duresa del treball i la difícil vida als suburbis de les ciutats foren els nous temes. Cap al 1870, el realisme derivà cap al naturalisme.
En pintura, dins del realisme naturalista destacaren els integrants de l'Escola de Barbizon i el francès Courbet. Dins del realisme clàssic, caracteritzat per l'equilibrada composició, destacaren els francesos Corot i Millet. L'altre gran pintor realista és Daumier.