Durant la segona meitat del segle XVIII, a Anglaterra té origen la revolució industrial. S'hi passa del vell món rural al de les grans ciutats, del treball manual a la màquina, de tallers petits a les fàbriques. Tot s'hi modifica: societat, economia, mentalitat... La causa és el creixement ràpid de la població. La modificació profunda de la població es basa en la utilització d'una nova font d'energia, el carbó, i dues matèries primeres, el ferro i el cotó. La gran palanca de la revolució industrial és una nova font d'energia, el vapor. Entre els diversos invents dels inicis de l'Edat Contemporània, la màquina de vapor n'és  el més important. Es revolucionen les comunicacions, la ciència, la cultura i els transports, especialment amb l'aparició del ferrocarril.
El segle XIX, el proletariat fe referència a la classe obrera que treballa per un salari, sotmès a una sèrie de problemes que genera la industrialització en la societat capitalista liberal: sous baixos, horaris excessivament llargs, inseguretat laboral, disciplina molt dura, les dones i els nens també treballaven, dolentes condicions de feina, de vida (en suburbis) i d'higiene, mal tracte i explotació per part dels amos-burgesos... Com a resposta a tot això, els treballadores s'associen; apareix el moviment obrer i creen sindicats, centrats en les demandes de millores laborals, que després es van estendre a les reivindicacions de caire polític, com ara el sufragi universal i tractar d'accedir al poder de forma pacífica, per mitjà d'un partit polític. Una altra postura és organitzar-se clandestinament per a intentar assaltar el poder de manera violenta, per via de la revolució. Juntament amb el sindicalisme, es desenvoluparen -doncs- el cartisme (via electoral), els diversos socialismes (utòpic, marxista) i l'anarquisme.