GLOSSARI
 

ACCIONS: Participacions en la societat anònima, per les quals el soci rep uns beneficis proporcionals al diner invertit.
ANARQUISME: Organització en comunitats sense estar governades per un poder verticalista i sense propietat privada. L'estat, l'exèrcit i l'església no han d'existir. La llibertat és la base principal d'aquest pensament creat per en Bakunin.
CARTISME: Moviment reformista anglès promogut per les classes populars entre el 1837 i el 1848, amb el suport de l'Associació de Treballadors de Londres. El dirigent més destacat fou O'Connor. El 1838 presentà al Parlament una "carta del poble" reclamant el sufragi universal, el vot secret, l'elegibilitat dels no-propietaris, la immunitat parlamentària, la limitació de les legislatures a un any...
ECLECTICISME: Permet a l'artista combinar en una mateixa obra estils diversos.
FALANSTERIS: Comunitats de centenars de famílies, amb granges i establiments industrials on cada família tenia una participació en els béns de la col.lectivitat.
LIBERALISME: Doctrina i sistema que defensen la llibertat política i econòmica. Es parteix del reconeixement de la llibertat com a dret per a tots els homes. Amplià la idea del dret a la llibertat de la persona al dret a la llibertat de la col.lectivitat històrica nacional. Es defèn l'existència d'un govern constitucional, la divisió de poders, la igualtat davant la llei, i la llibertat d'opinió.
NACIONALISME: Sentiment cultural i polític que considera la necessitat de cada nació (entitat històrica) constitueixi un Estat propi, basant-se en les característiques comunes, dels homes i dones que formen un poble o nació: tenen la mateixa llengua i les mateixes lleis; els seus avantpassats han viscut junts durant segles, i ells mateixos tenen consciència de formar part d'un grup humà.
SOCIETAT ANÒNIMA: El capital de l'empresa s'aplega per l'aportació de moltes persones que entren a participar en els beneficis o en les pèrdues.
SOCIALISME UTÒPIC: Socialisme reformista, que preferia l'evolució a la revolució. Preferien la propietat col.lectiva a la privada. Si s'aconseguia crear un ordre social just desapareixeria l'egoisme i ja no hi hauria ni rics ni pobres. N'eren pensadors utòpics Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Cabet.
SOCIALISME MARXISTA (o científic, o materialisme històric): L'economia és la base de la història. La societat capitalista comporta desigualtats que només es pot superar amb la lluita de classes (via revolució proletària) i la dictadura del proletariat. El creador fou Marx.
SUFRAGI CENSATARI: Només es concedia el dret de vot als qui gaudien de certa posició econòmica. Sistema defensat pels liberals moderats, amb el suport de la gran burgesia antiproletària.
SUFRAGI UNIVERSAL: Tothom té dret a votar i a participar en la vida política. Sistema defensat pels liberals democràtics i radicals, representats per les classes mitjanes i populars.
TRAPPERS: Nens de 4 a 6 anys que obrien i tancaven els portells de ferro de les mines per tal de permetre el pas de les vagonetes.