Generalment, aquest art parietal es troba al fons de les coves. Primer de tot, l'artista -o artistes- amaçava els pigments i els dissolia en greix en recipients d'ossos buits. Els colors es limitaven al negre (carbó de fusta o òxid de manganès) i als ocres (argila vermella, marró i groga), que s'aplicaven amb els dits , les palmes de les mans o amb pinzells de fibres vegetals  o de pèls d'animals. Un vas de pedra amb greix li servia per veure's-hi.
Sembla ser que l'artista prehistòric intentà aconseguir la tercera dimensió, aprofitant els accidents naturals en sostres i parets, i aplicant-hi traços de grossària diferent i línies d'ombratge.
Els frescos de  la zona francesa -com la cantàbrica-, es caracteritzen per un naturalisme acusat, per la policromia, pel dibuix de tota la superfície de la figura i no sols del contorn, i per la presència d'animals aïllats i de grandària notable.