Es tracta d'una societat depredadora dels recursos naturals. La caça, la pesca i la recol.lecció de fruits silvestres constituïen les seves principals activitats. Una economia primitiva on la caça era una de les ocupacions capitals de l'home en el qual també va exercir una influència considerable en la seva evolució física, ja que estimulà les seves facultats en requerir la seva pràctica, rapidesa de pensament i d'acció, gran resistència i valor.
A  més del manteniment, la caça subministrava a aquells éssers els materials que necessitava per a la seva vida diària, com ara pells, tendons, ossos...
Les armes i els estris fets amb pedres sense tallar i garrots dels primers homos  evolucionaren en bastons, ossos i pedres tallades.  Una indústria lítica que també contribuí a l'evolució de la intel.ligència, fins arribar a l'homo sapiens sapiens, pràcticament l'home actual.
Amb ell, el treball de la pedra, de la fusta,  de l'os, de la banya i de l'ivori,   juntament amb les pintures rupestres i l'escultura de relleus i de petits objectes, arriba  ja a la categoria d'art.
Hi dominava el nomadisme i el comunisme primitiu on la propietat dels estris, menjar i estatge era col.lectiva i mai privada.
La primera organització social es basava en els "clans",  petits grups humans units per llaços de sang i per a les tasques i defensa comunes, però sense que el nombre dels seus membres arribés a crear un problema per al proveïment  o per a l'organització de la convivència. No existia la família monogàmica i durant la cacera actuaven en colles.
Les seves primeres manifestacions màgico-religioses s'orientaven en la divinització de les forces de la natura.