CRONOLOGIA
(sempre abans de la nostra Era)

Escala arqueològica:
 

Paleolític inferior de 2.000.000 a 125.000 anys
Paleolític mitjà de 125.000 a 38.000 anys
Paleolític superior de 38.000 a 10.000 anys
Mesolític de 8.000 a 6.000 anys
Neolític de 8.000 a 5.000 anys
 

Fòssils d'homínids i d'homes:
 

Ramapitec de 14.000.000 a 9.000.000 d'anys
Australopitec al voltant de 5.000.000 d'anys
Homo habilis al voltant de 3.750.000 d'anys
Homo erectus al voltant de 1.750.000 d'anys
Homo sapiens al voltant de 400.000 anys
Home de Neanderthal de 80.000 a 40.000 anys
Home de Cromanyó de 40.000 a 12.000 anys