Entre les diverses civilitzacions del Pròxim Orient, l'egípcia també es defineix com a una civilització esclavista, sotmesa a un home-déu: el faraó. Aquest era l'amo d'Egipte i de tots els seus habitants. Elevat a la categoria de déu en vida, era l'únic que tenia poder per a dirigir i controlar tota la vida econòmica d'Egipte, considerat com a una immensa propietat. El faraó i els seus auxiliars vigilaven que la disciplina imprescindible per a que l'economia funcionés no es trenqués.
Aquesta submissió servil al faraó s'explica perquè tot el sistema polític egipci estava relacionat amb la forma d'explotació econòmica de la vall del Nil. La seva unificació política i el control de tot el territori sota el comandament únic del faraó eren considerats condició necessària per a tot el mecanisme de l'aprofitament de l'aigua.
El faraó i els seus auxiliars es cobraven les seves funcions d'organitzadors del territori per mitjà dels impostos en productes: bona part de les collites dels camperols anava a parar a mans dels dirigents. Els pagesos, doncs, no podien considerar-se autèntics propietaris de la terra. Estaven obligats a conrear la part que els era assignada, als treballs ineludibles de construcció i conservació de canals, i de les tombes reials.
La societat egípcia, summament estable i  jerarquitzada, considerava que cada home devia seguir la condició social i econòmica del seu pare. La piràmide social tenia en el seu vèrtex al faraó; per sota, els caps militars, els nobles i homes rics, els sacerdots i els funcionaris. Aquestes eren les classes dirigents. En la base de la piràmide hi havien els treballadors de tot tipus (agricultors, artesans, comerciants...), els artistes, els soldats (sovint, mercenaris estrangers) i els esclaus.