CRONOLOGIA
(sempre abans de la nostra Era)
 

 

Època predinàstica (3200-2680) Dinasties I i II: Menes
Imperi Antic (2680-2130) Dinasties III a XI: Zoser, Keops, Kefrén, Micerí, Unas, Pepi II, Menhotep II
Imperi Mitjà (2130-1560) Dinasties XII a XVII: Senusret III
Imperi Nou (1560-1085) Dinasties XVIII a XX: Tutmosis II, Hatsepsut, Tutmosis III, Amenofis IV, Tutankhamon, Seti I, Ramsés II, Ramsés III
Últim període dinàstic (1085-332) Dinasties XXI a XXX
Període ptolemaic (332-30) Ptolemeu, Cleopatra