Els exquisits vasos àtics es decoraren durant molt de temps amb el sistema de les figures negres, és a dir, acolorant de negre el dibuix, que aleshores ressalta molt sobre el fons vermell de l'argila cuita. Més que pintura, es tractava encara de dibuix acolorat: les figures venien donades per la línia de contorn farcida de color, sense cap profunditat o perspectiva.
Cap al 500 aC., l'esquema decoratiu es va invertir: el fons és ara negre i la figura es ressalta en vermell sobre aquest fons homogeni. La intenció fou que en realitzar la figura reservant una part del fons vermell, natural, que podia enriquir-se amb traços negres, constituïa el punt de partença per a donar moviment a la simple silueta per mitjà de línies que suggereixen volums.
Un cop elaborat el vas, per a realitzar-hi la decoració, el pintor havia de procurar que l'assecat no es prolongués massa temps per a que no es produïssin esquerdes a l'argila.
La pàtina obscura i brillant dels vasos s'aconseguia així: Primer, el terrissaire mesclava argila finament molta amb aigua. La barreja donava una espècie de gelea de to marró, amb la qual el pintor -després d'haver traçat un esbós amb carbó de fusta- feia el dibuix. En el vermell natural de l'argila se siluetegen els personatges sobre un fons de vernís negre. Els detalls, abans gravats a burí, es dibuixen mitjançant fines pinzellades.
Una vegada acabada la decoració i després d'un nou assecat, el terrissaire col.locava el vas al forn, que escalfava fins als 800 graus C. L'argila atenenca conté molt de ferro; aquest absorbia oxigen de l'aire, amb la qual cosa el recipient prenia un color vermellós. Tancava el pas de l'aire, situat a la part alta del forn, que s'omplia de vapor. Seguidament elevava la temperatura a 945 graus C. L'oxigen se separava així del ferro i el vas restava ennegrit. Finalment, en obrir de nou el pas de l'aire , l'oxigen tornava a entrar-hi. Les parts que no havien estat pintades es tornaven de nou vermelles; però les parts pintades seguien negres.