A partir de mitjan segle XV apareix la tècnica de la pintura a l'oli que s'incorpora a la de tremp, a la qual pràcticament desbanca en èpoques successives. Els daurats són obtinguts amb colrada, vernís aplicat damunt de fulls metàl.lics. En canvi, els daurats que formen part del fons i de l'ornamentació de la majoria de les pintures del gòtic s'obtenen a través dels procediments tradicionals d'aplicació de l'or, en fines làmines, sobre la superfícies de la fusta preparada prèviament i a la qual s'afegeixen relleus i incisions molt elaborades. La part de pintura és la darrera etapa de tot el procés.
El tremp i el fresc eren dues tècniques pictòriques que tenien en comú la utilització d'aigua per a diluir els colors. La dificultat més gran radicava a trobar una substància capaç de mantenir adherida la pintura sobre la superfície pintada després que l'aigua s'hagués evaporat. Els mètodes de fixació de la pintura eren diferents: per al tremp, el fixatiu es mesclava amb els pigments, mentre que per al fresc s'hi incorporava a la superfície que anava a ser pintada.
En la pintura al tremp, es podia triar entre tota classe de productes per a fixar els colors: amb goma, clara d'ou i altres substàncies amb què realitzava proves a fi de millorar les tècniques. Aquest procediment, però, que podia ser emprat sobre qualsevol superfície, era força fràgil.
En el gòtic, més que pintura mural es tractava d'il.luminació de manuscrits i de vidrieres, i de pintura a l'oli en tela i fusta. Els temes religiosos són la Crucifixió, el Naixement, la Verge i l'Infant; altres temes eren les històries novel.lesques o escenes de la vida cortesana.
Es tracta d'una pintura naturalista, emotiva, amb dibuixos expressius i colors vius i brillants. S'hi mostra una gran atenció pels detalls i una manca de profunditat. Hi abunda més l'escenari arquitectònic que el natural. De vegades, es cobreix el fons amb làmines d'or. Les figures s'acompanyen amb accessoris (animals, vegetals...) Les narracions es presenten amb escenes disposades unes darrera de les altres. Els rostres dels personatges són dolços, serens, agraciats, amb els trets lleugerament estilitzats segons un model ideal. 
Apareix el retrat, aspecte que indica el sentit  individualista dels homes i de l'art d'aquesta època, la perpetuació de la pròpia imatge, del nom del client; també el de l'artista.
Les vidrieres emprades en l'arquitectura, s'obtenien a partir de pintar primer els vidres i introduir-los després en un forn per a aconseguir una adherència definitiva de la tinta. Les diferents peces les unien amb plom. Els colors que hi predominaven eren els vermells i els blaus.