La ciutat esdevé centre de producció, comercial, cultural... Amb l'augment demogràfic, sobra mà d'obra al camp i les ciutats passen a ser punts d'atracció d'aquest excedent rural. D'altra banda, les ciutats concentren l'elaboració industrial-artesanal: s'hi va a comprar i, a la vegada, s'hi porta l'excedent de producció del camp. S'enceta una economia de mercat, precapitalista.
Entre els burgesos, cal distingir l'alta burgesia (banquers rics) i la petita burgesia (artesans i d'altres). Els burgesos desenvoluparen una cultura pràctica, realista. 
Els gremis dirigeixen la producció industrial-artesanal, agrupats per oficis. Són associacions que procuren defensar els associats i els clients.
El comerç a llarga distància fa augmentar la importància de les ciutats. Els comerciants hi apareixen com la classe social que acapara fortes fortunes en diners. En algunes ciutats aparegueren fires o grans mercats on anava la gent del territori. Certes ciutats -sobretot si comptaven amb un port-  esdevingueren importants i rics centres industrials-comercials d'exportació. Hi apareixen les primeres formes capitalistes i els primers banquers. Les ciutats adquiriren la seva pròpia forma de govern: el municipi.
A  ciutat, en general les cases eren petites, amuntegades en desordre, en carrers estrets i tortuosos, plens de brutícia, focus d'infeccions i epidèmies, entre les quals cal destacar les de la pesta. Les ciutats, en créixer, es veuen forçades a ampliar-se fora de les primeres muralles: són els burgs.