Suposat autoretrat del pintor. En aquest rostre viril, que expressa la decisió i l'autoritat, s'hi descobreix la influència de l'escola flamenca. La forma típic de retrat és el mig bust, de tres quarts, amb la figura que es retalla sobre un fons obscur.