Pintar a l'oli implica usar oli com a aglutinant, el que permet aportar flexibilitat a la pintura i varietat de qualitats, podent pintar pinzellada sobre pinzellada i realitzar rectificacions o, a causa de la lentitud del seu assecat, donar tocs de color un cop seca la pintura. La tela ha estat el suport ideal (lli, cotó, arpillera...) Tensada al bastidor que li serveix de marc i subjecció, se solia imprimar amb cola animal (retalls de pell, cartílags, ossets..., mesclats amb aigua calenta, aconseguint una gelatina), que  donava a la tela elasticitat i la impermeabilitzava, sobre la qual es disposava una base oliosa o emulsió, pigments mesclats amb cola.
El pigment és la matèria colorant. Tant els inorgànics (minerals) com els orgànics (animals o vegetals) es redueixen a pols després de moldre'ls sobre una placa rígida. Aquestes partícules de color han d'amassar-se amb un aglutinant, substància que permet la seva unió i la seva fixació al suport, com ara l'oli de llinosa.