Aquestes regents evidencien la seva desinteressada i generosa missió en la societat, però també la seva condició social,  ja que aquesta condició honorífica sols la concedia l'autoritat municipal als membres de l'aristocràcia. Les regents, pintades essencialment en blanc i negre, semblen tenir totes idèntica importància. En una composició marcadament senzilla, l'artista hi posa de manifesta la calma, la disciplina i la severa dignitat de les dones, reforçada per les grans i fosques superfícies del retrat. Només per mitjà de l'aplicació del color se'ls dóna vida.
En plena moda d'una pintura que representa grups i confradies, que semblen resumir la lluita aferrissada de la burgesia contra l'absolutisme, Hals convertí la típica escena de gènere en un penetrant retrat col.lectiu. Un espai en ombra, un desenvolupament  horitzontal de la tela i diversos personatges asseguts, evitant posats massa estudiats o teatrals. La realització de les figures és acurada; la llum -natural, sense cap contrast dramàtic- és disposada de manera uniforme, el que fa destacar-hi la part més clara, el rostre, il.luminat pels amplis colls blancs.