El segle XVII, a Itàlia, Espanya, àustria o els Països Baixos espanyols, on triomfa el catolicisme de la Contrareforma dirigit pels jesuïtes, apareix un art diferent del que s'hi fa a la França de Lluís XIV, un rei absolutista que cerca l'exaltació de la seva personalitat, o del que s'hi fa a Holanda burgesa i calvinista.
La cultura barroca d'aquest segle i en aquests indrets suposa la reacció de les arts, la literatura, la música, la ciència i el pensament en front de les normes clàssiques, esdevenint l'art en una manifestació dinàmica, grandiosa, complexa i exaltada.
El barroc és l'art de la Contrareforma: l'Església necessitava un art que exalcés la seva glòria, unitat i força. Desitjava un art ampul.lós, ric, espectacular, que actués psicològicament sobre els fidels, embadalint-los, sotmetent-los..., en oposició als temples austers protestants.
El Barroc és un art de contrastos: D'una banda, religiositat, exaltació de l'esperit místic, riquesa, teatralitat, idealisme; d'una altra, realitat exagerada, misèria, gust per les escenes tremendes de martiri, de vellesa o de la mort. Caravaggio crea un estil nou: el tenebrisme; les figures apareixen envoltades d'un ambient fosc, gairebé negre, del qual en ressalten gràcies a forts raigs de llum que les delimiten nítidament.
Als Països Baixos, tècnicament els pintors  començaren imitant el tenebrisme  del Caravaggio; però el superaren. Les figures ressalten sobre fons més o menys fosc. Capten la penombra, més que les ombres, i les coses que hi ha. Encerten a plasmar l'ambient, l'atmosfera que envolta als seus personatges i la lluminositat de l'ambient esdevé cada cop més suau.
A  més de Hals, hi destacaren Rembrandt, Rubens, Hobbema, Ruysdael, Jordaens, Vermeer, Van Dyck...