GLOSSARI
 

BALUSTRADA: Barana formada per columnetes o petites pilastres perfilades (balustres) que sostenen un ampit o un passamans.
CARTELA: Decoració que emmarca, a manera d'orla, una zona central, que en origen estava destinada a contenir una inscripció o un escut, però que després acollí motius esculpits i pintats. És un element decoratiu típic del Barroc.
COMPOST: Ordre de columna emprat al Barroc on el capitell és una mescla del jònic i del corinti.
ESCORÇ: Representació d'una figura col.locada, respecte del observador, en un pla oblic, de tal manera que algunes parts hi apareixen properes i altres allunyades.
ESTUC: Material per a l'ornamentació o modelació, molt lent en solidificar-se i molt mal·leable, emprat sobretot per a la decoració d'interiors. Pot estar acolorit. Típic del Barroc i Rococó.
GROTESC: Motiu decoratiu basat en el trenat de figures vegetals i animals de tipus fantàstic.
SALOMÒNICA: Columna helicoïdal, o entorxada, que té el fust recargolat en hèlice. Típica del Barroc.