El segle XVIII perviu i culmina la societat de l'Antic Règim: Arriben al seu màxim desenvolupament les formes econòmiques (mercantilisme), socials (societat estamental) i polítiques (monarquies absolutistes) dels segles anteriors. S'hi inicien, però,  canvis importants que preparen una nova societat. Així, es formulen noves teories polítiques (divisió de poders, contracte social) que minaren les bases teòriques de l'absolutisme. Apareixen noves teories econòmiques (fisiocràcia i lliurecanvisme) que s'oposaven directament als principis mercantilistes absolutistes. 
Les grans nacions europees mantingueren o augmentaren els seus imperis colonials, gràcies als quals les metròpolis s'enriquiren. La burgesia comercial o empresarial assolí cada cop més riquesa i força, fins al punt d'arribar a tenir el poder econòmic que la va dur a aspirar a aconseguir també el poder polític. La monarquia, però, per a salvar l'absolutisme, acabà acceptant i promovent les reformes des del poder, que reforçaren el centralisme. La monarquia augmentà el seu poder i establí un sistema típic d'aquest segle: el despotisme il.lustrat.
Un fenomen destacable és l'augment extraordinari -en poc temps- de la població europea. A Anglaterra apareixen nous sistemes de producció: la revolució agrícola -a causa de la revolució demogràfica- i la revolució tècnica (la màquina de vapor) i industrial. El gremi restà superat; la fàbrica s'imposà. Es tracta del sistema de producció capitalista amb què es comencen a superar els mètodes agrícoles feudals o artesans.