GLOSSARI
 

"CONTRACTE SOCIAL": Teoria del filòsof  francès J.J.Rousseau que defenia que l'home és lliure i sols renuncia a la seva llibertat quan, a la vegada, tots els altres ho fan per a formar societat. A través del contracte social, els governats s'uneixen als governants lliurement i així la sobirania rau en la nació i es manifesta per la voluntat general. Per a governar, la sobirania es delega en unes institucions.
DESPOTISME IL.LUSTRAT: Pràctica de govern del segle XVIII que sorgí del desig de conciliar la política absolutista amb la filosofia de la Il.lustració. El monarca és un dèspota, però intenta governar com a un príncep preocupat pel desenvolupament del seu poble.
FISIOCRÀCIA: Doctrina econòmica del francès Quesnay que considera a la terra com a l'única font de riquesa. Aquesta doctrina afavorí el desenvolupament de l'agricultura i estimulà la iniciativa individual, la qual cosa contribuí a preparar la revolució agrícola.
LLIURECANVISME: Doctrina econòmica de l'anglès Adam Smith que s'oposava a l'intervencionisme i a la reglamentació total de l'economia. Criticà el proteccionisme mercantilisme de l'Antic Règim i proposà la més absoluta llibertat en la producció i en el comerç. La iniciativa individual de la propietat privada, guiada per l'interès personal, crea un desenvolupament de l'economia de cada país. És la base del capitalisme.
PANNEAU: "Plafó". Divisió característica de la paret que en el rococó està constituït per una superfície allargada, elegantment acabada en les seves vores per perfils en cordó, decorada sovint amb motius rocaille.
PORCELLANA: Particular tipus de ceràmica, la pasta de la qual, brillant i duríssima, s'obté bàsicament mesclant caolí i feldespat. Originària de la Xina, es fabricà per primer cop a Europa a inicis del segle XVIII a Alemanya. És el material que millor congenia amb el rococó i el més característic d'aquest període, sobretot per a estatuetes, gerres, vaixelles, guarniments...
REGALISME: El monarca cercà un major control de l'Església.
ROCAILLE: "Rocalla". Tipus de decoració inspirat originàriament en les grutes dels jardins renaixentistes i que té com a motius elements naturals com ara roques, closques...
SOBIRANIA: És l'autoritat suprema o poder suprem, l'exercici del qual és atribut de l'Estat. Per a l'absolutisme, aquest poder provenia directament de Déu. Per als il.lustrats, aquest poder sobirà rau en el conjunt dels ciutadans; o bé prové de Déu, però sempre per mitjà del poble.