Els habitants de Barcino

En un primer moment, la colònia de Barcino fou poblada per legionaris llicenciats de les guerres càntabres, lliberts que provenien de la província Narbonense i colons itàlics. Completaven el panorama ciutadà de la colònia comerciants, funcionaris, militars, artesans, obrers i un bon nombre d'esclaus.

Els habitants estaven dividits en tres categories: els ciutadans (per naixement o per elecció), els residents i els forasters. Només els dos primers per més de cinc anys podien exercir càrrecs públics. Hi havia vuit classes socials: senadors, cavallers, militars, magistrats, municipals, ciutadans, lliberts i esclaus.