La publicitat

És el malson de qualsevol telespectador. Estàs mirant un programa i fiu. El tallen per donar pas als anuncis. I duren i duren... I entre programa i programa, més anuncis.

Però, a banda d'aquesta molèstia, la publicitat comercial no és només un espai televisiu innocent que interromp els programes. Segons quins anuncis, la publicitat comporta un sistema de valors qüestionables:

Vinculada al consumisme, la publicitat fomenta el consum pel consum, al marge de les pròpies i autèntiques necessitats nostres: El gust per la despesa, el desig pel consum, el mite de la felicitat a través de l'adquisició de béns de consum.

Els missatges publicitaris imposa pautes de conducta i valors. També en els no-adults, persones encara més fàcilment manipulables.

En els anuncis el producte ve associat a algun aspecte que poc o res té que veure amb les propietats del producte. Cal tenir en compte que els publicitaris utilitzen tècniques de motivació de compra i de suggestió, que cerquen afectar si cal al subconscient.

Es tracta de crear en la persona estats d'insatisfacció permanent, d'ansietat per consumir, perquè fins que no es comprin productes -els que siguin- no es podrà atenuar l'ansietat.

A nivell social, la publicitat només mostra la cara evasiva de la realitat social, la del plaer, l'amor, la satisfacció, la comoditat, el progrés, la joventut permanent... Aquells aspectes relacionats amb la lluita o la indignació resten pràcticament eclipsats dels continguts publicitaris.

La imatge que de la dona ofereix la publicitat és la de la dona com a protagonista de les compres, subjecte fàcil de suggestionar; la dona objecte, fins i tot sexual; la dona domèstica: mare, esposa, cuinera...; la dona emancipada, provocativa, sensual, agressiva...

El jovent també és un dels col·lectius més afectats pels missatges publicitaris. Habitualment va associat a un món frívol, festiu, individualista, dinàmic, competitiu i agressiu. Nois conduint potents utilitaris...

En el cas dels infants, a més de ser els destinataris principals de certs productes com ara les joguines, sovint són utilitzats per promocionar productes que no tenen res a veure amb ells. L'associació infant-producte busca associar al segon els valors intrínsecs de la infància: la innocència, la netedat, la bondat...

Programació