[ Principal ]

II FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER ELABORAR EL PALS DE JAFRE

Després de recollir les propostes dels veïns de Jafre per elaborar el Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS ) i efectuar una diagnosi, es va convocar un altre fòrum per tal de plantejar actuacions per resoldre els principals problemes detectats.

 
Jafre, 26 d'octubre de 2006

    
Els Ajuntaments del Baix Ter amb la col·laboració de la Diputació de Girona van iniciar el procés d'Agenda 21 Local amb l'estudi " Agenda 21 del Baix Ter ", que pretén analitzar els àmbits ambiental, econòmic i socio-culturals de cadascun dels municipis i elaborar el seu Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS ).
Emmarcat dins d'aquest procés i com a punt de partida per a la redacció de la diagnosi estratègica municipal, el passat 13 de maig de 2006 es va fer a Jafre el primer fòrum de debat amb participació ciutadana. En aquella ocasió es van debatre els problemes que, a criteri dels assistents al fòrum, afecten al nostre poble i que foren recollits per l'equip redactor.
 
El passat 19 d'octubre, els veïns de Jafre van tornar a ser convocats per plantejar actuacions per resoldre els problemes detectats en l'anterior fòrum.
L'equip redactor va proposar 6 línies de discusió :

  • Línia 1: Impuls de nous mecanismes d'organització i comunicació 

  • Línia 2: Ordenació i gestió racional i vertebrada del territori.

  • Línia 3 : Preservació de l'entorn natural i gestió dels riscos ambientals.

  • Línia 4 : Optimització dels recursos naturals i foment de l'ús d'energies renovables.

  • Línia 5 : Promoció d'un teixit econòmic equilibrat i dinàmic.

  • Línia 6 : Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment sociocultural.

Cadascuna d'aquestes línies es va subdividir en diferents programes.
Els participants aportaren
idees i propostes per millorar la qualitat de vida de tota la comunitat i assegurar la seva viabilitat futura.
Esperem que l'equip redactor del projecte encerti amb les seves recomanacions i que es disposi de prou finançament per poder dur-les a terme.
Ens va tornar a sorprendre la poca participació ciutadana.
Només set veïns van ser presents en aquest segon fòrum. Redacció del web.

  Església de Sant Martí de Jafre

Imatges del segon fòrum celebrat el 19 d'octubre de 2006


Només set veïns participaren en aquest segon fòrum

Imatges del primer fòrum celebrat el passat mes de maig


Els tècnics de l'empresa Geoservei Projectes ( l'equip auditor ) va fer una presentació de les principals dades dels municipis de Jafre i Colomers  


El debat va servir perquè l'equip auditor recollís informació sobre els punts forts i els punts febles del nostre municipi. Aquesta informació serà el punt de partida per a fer una diagnosi i establir unes recomanacions 

[ Principal ]