[ Principal ]

INICIEN EL PROCEDIMENT DE DESAFECTACIÓ DEL CAMÍ DE LES PLANES 

El ple de l'Ajuntament va aprovar, de forma inicial, l'expedient de desafectació del Camí de les Planes. 
Al final del procediment, el tram d'aquest camí que divideix el complex hoteler i termal en dos, deixarà de ser d'ús públic.

 
Jafre, 22 de setembre de 2007. Xavier Vila

    
Un dels acords més rellevants que es varen prendre en el transcurs del ple ordinari de l'Ajuntament de Jafre celebrat el passat dijous fou l'inici del procediment administratiu que farà que un dels camins veïnals deixi de ser d'ús públic. Es tracta d'un tram del Camí de les Planes que parteix en dos el conjunt de parcel·les sobre les que s'està construint el futur hotel i balneari.

De ben segur que aquesta no haurà estat una decisió fàcil de prendre. A priori, privar els veïns de l'ús públic d'un camí per facilitar la instal·lació d'un projecte empresarial privat sembla una iniciativa poc popular. I més quan el grup municipal que ara té la responsabilitat de govern va oposar-se al projecte de construcció del balneari quan era a l'oposició. Tampoc cal oblidar que aquest projecte ha estat una aposta personal de l'anterior alcalde i que, des de l'inici, en va fer bandera. Però des de l'equip de govern estan convençuts que, ja que els seus predecessors haurien pactat la venda del camí i aquesta ja no es podria evitar, no tindria sentit retardar el procediment de desafectació que és un requisit previ a la venda. 

Des de l'alcaldia es creu fermament que una vegada començades les obres, el pitjor que podria passar és que aquest projecte s'aturés i no arribés a acabar-se mai. Aquesta postura ja la va manifestar el candidat Joan Bonany abans de les eleccions del 27 de maig en una entrevista que varem publicar i que com alcalde ha tornat a reiterar en vàries ocasions.  
Seguint amb aquesta línia d'argumentació, ara es tractaria d'intentar obtenir el màxim de contrapartides a canvi d'una futura venda. Per aquest motiu, l'Ajuntament i la propietat del complex hoteler i termal estarien negociant un acord que donés satisfacció a les dues parts. Per una banda, compensaria als veïns de Jafre i per l'altra garantiria la continuïtat del projecte. Sembla que aquest acord ja estaria força avançat però sembla que des del consistori s'esperarà a tenir-ho tot lligat abans de fer-lo públic.

De totes maneres, el procediment acaba de començar i els veïns podran presentar-hi al·legacions. Disposaran de 20 dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'expedient al BOP o al DOGC.

L'Apunt
La desafectació, com a fenomen invers a l'afectació, implica la conversió del bé de domini públic en bé patrimonial. Els béns de domini public poden desafectar-se, total o parcialment, de l'ús o servei públic convertint-los en béns patrimonials.
L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de les entitats locals requereix expedient en què s'acrediti l'oportunitat i la legalitat del canvi d'afectació.
L'expedient ha de ser resolt pel Ple de l'ens local respectiu, amb informació pública prèvia de 20 dies i acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

 

 

Tram del Cami de les Planes que permet l'accés a les obres del complex hoteler i termal El camí ja fa un parell de mesos que està tallat. l'Ajuntament ho hauria autoritzat davant el perill que comportaria circular-hi degut als treballs que s'hi efectuen i a la presència de màquinària pesada.

[ Principal ]