Les webs dissenyades pels alumnes: 

  Curs 2002-2003 DAI 1r Matí    Curs 2002-2003 DAI 1r Tarda   
  Curs 2003-2004 DAI 1r Matí      
    Exercicis creació i disseny de pàg web, HTML-JAVA     TORNAR  PRINCIPAL